Menu Close

Automatizirani multi-parametarski analizatori

Showing all 4 results

Automatizirani diskretni analizatori koriste kolorimetrijska i enzimska mjerenja nekoliko analita istovremeno iz jednog uzorka putem fotometrijske analize. Diskretni analizator oponaša radni slijed kemičara kao što je doziranje uzorka, miješanje reagensa, čekanje da reakcija završi, nakon čega slijedi fotometrijsko mjerenje sa ciljem osiguravanja brzih i ponovljivih rezultata. U diskretnoj analizi, svaka pojedinačna reakcijska ćelija je izolirana, a temperatura je stabilizirana, omogućujući visoko kontrolirane reakcijske uvjete.
hrCroatian