Menu Close

Masena spektrometrija omjera izotopa IRMS

Showing all 3 results

Masena spektrometrija odnosa izotopa (IRMS) omogućava razumjevanije porekla spojeva i njegove povijesti kroz njegov izotopski sastav. Maseni spektrometri odnosa izotopa Thermo Scientific omogućavaju precizno i osjetljivo mjerenje izotopskog sastava složenih uzoraka (npr. riječnih sedimenata, drveta, lišća, kose, seruma, tkiva i hrane) omogućavajući vam da steknete jedinstven uvid u porijeklo i kako zemljopisno tako i biogeno vaših uzoraka.
hrCroatian