Menu Close

Automatizirani sistemi

Showing all 6 results

EUROIMMUN Analyzer I-2P-potpuno automatizirani ELISA analizator za autoimune, infektivne i alergološke parametre. Fleksibilan sa više od 800 parametara, iz seruma , plazme, CSF as 12 parametara po mikrotitar pločici. Potpuno automatizirana identifikacija reagensa, uzoraka i kontrola pomoću bar kod čitaća. EUROStar III Plus- mikroskop posebno prilagođena zahtjevima neizravne imunofluorescencijom. LED ima životni vijek od 50.000 sati. Njegov intenzitet svjetla se održava na stalnoj razini elektroničke regulacije. Mikroskop zahtijeva gotovo nikakvo održavanje. EUROBlotOne- potpuno automatizirani sustav za imunoblot testove- od identifikacije uzorka do konačnog rezultata. EUROLineScan-Za sve EUROIMMUN blot sustava: Euroline, EUROLINE-WB, Westernblot. Za sva područja: autoimune dijagnostika, zarazne serološki i alergija. Potpuno automatizirana identifikacija, kvantifikacija i raspored bendova. Potpuno automatizirana administracija i dokumentacija s velikim brojem pojedinih podataka. Elektronska arhiviranje svih podataka i fotografija. EuroArrayScan-Array platforma temelji se na dokazanom biočip tehnologije. Spreman za korištenje PCR komponente. Jednostavan postupak. Standardizirani inkubacije ustaljenoj TITERPLANE ™ tehniku. Integrirana kontrola reakcije sigurana osjetljivost i specifičnost svakog ispitivanog uzorka.
hrCroatian