Menu Close

R-Biopharm

Showing the single result

R-Biopharm AG je proizvođač inovativnih testova koji se koriste u dijagnostici alergija, autoimunih bolesti, gastroenteroloških bolesti, bakterijskih, viroloških, mikoloških i parazitarnih bolesti i humanoj genetici. Pouzdane i jednostavne metode uključuju slijedeće tehnologije: 1. ELISA za kvalitativno, semikvantitativno i kvantitativno otkrivanje ciljanih molekula, kao što su biomarkeri, antigeni i protutijela u uzorcima fecesa, krvi, plazme, seruma i urina. 2. RT-PCR – direktno otkrivanje DNA ili RNA patogena. PCR u stvarnom vremenu omogućava ranu i visoko specifičnu dijagnozu, što dovodi do brzog i selektivnog režima liječenja pojedinog pacijenta; nakon izolacije DNA amplificiraju se fragmenti ciljnih gena (amplikoni) i, ako ih ima, detektiraju se fluorescentnim hidrolizama. Fluorescentni signal se povećava s količinom formiranih amplikona koje detektira optička jedinica PCR instrumenta u stvarnom vremenu. 3. ARRAY – kombinacija moderne „array“ tehnologije s naprednim automatiziranim ELISA sistemom za efikasnu multiplex dijagnostiku (dijagnostika autoimunih i infektivnih bolesti). 4. IMMUNOBLOT – komercijalna metoda za otkrivanje specifičnih protutijela u uzorcima pacijenata (dijagnostika alergija i infektivnih bolesti). 5. IMMUNOCHROMATOGRAFIC LATERAL FLOW TESTS – RAPID TESTS – brzi i jednostavni testovi za kvalitativno otkrivanje toksina, virusnih i bakterijskih antigena u fecesu.
hrCroatian