Reumatologija

Reumatologija je medicinska subspecijalnost, posvećena dijagnostici i terapiji stanja i bolesti mišićno – koštanog i vezivnog tkiva.
Reumatologija se zahvaljujući novim znanstvenim otkrićima o imunološkoj podlozi tih poremećaja, brzo razvija. Karakteristike nekih reumatoloških poremećaja, često se najbolje objašnjavaju pomoću imunologije, a patogeneza mnogih reumatoloških poremećaja sada se opisuje kao poremećaj imunološkog sustava i to kao autoimuna bolest.

Prikazujemo jedan rezultat

Kemolab.hr

Kemolab.hr