Menu Close

Nimbus analitičke i precizne vage

Nimbus analitičke i precizne vage

NIMBUS modeli vaga Europskoga proizvođača Adam Equipment ( Velika Britanija –  EU podrijetla )

Robusna metalna izvedba koja štiti unutrašnjost vage od ekstremnih uvjeta okoline.

NIMBUS modeli nude višestruki izbor vagaonih jedinica te tzv “custom unit” za kompleksne vagaone kalkulacije.

Vage dolaze u izvedbi sa internom kalibracijom ( “i” modeli ) te eksternom kalibracijom ( “e” modeli ).

Mjerenje gustoće  tekućina i krutina je vrlo jednostavno sa ugrađenim software-om koji korisnika vodi kroz cijeli proces kalkuliranja.

Aplikacija “animalno / dinamičko vaganje ” sa digitalnim filterom smanjuje efekte kretanja vagaonog objekta te pospješuje točnost vaganja.

Analitičke vage očitanja 0.0001g (0.1mg) opremljene su staklenom zaštitnom komorom ( draught shield) koja se lako rastavlja te je time vrlo pristupaćna za čišćenje i održavanje.

Precizne vage očitanja  0.001g (1mg) opremljene su okruglim, pomičnim staklenim, zaštitnim štitom koji minimalizira utjecaj strujanja zraka.

Vage posjeduju RS232 i USB sučelje te je omogučen GLP ispis vremena, datuma te ostalih potrebnih elemenata.

Aplikacije: vaganje, brojanje komada, postotno vaganje, dinamično / animalno vaganje, određivanje gustoće.

U ponudi su NIMBUS modeli sa:

– očitanjem na 4 decimale, maksimalnoga kapaciteta od 84 g do 254 g

-očitanjem na 3 decimale , maksimalnoga kapaciteta od 220 g do 820 g

-očitanjem na 2 decimale, maksimalnoga kapaciteta od 1600 g do 4600 g

-očitanjem na 1 decimalnu, maksimalnoga kapaciteta od 4200 g do 22 kg

 

NBL 84 i / NBL 84 e

-kalibracija: “I” model sa automatskom internom kalibracijom /”E” model sa eksternom kalibracijom

-kapacitet: 80g

-očitanje: 0.0001g

-ponovljivost: 0.00015g

-linearnost (+/- ): 0.0002g

-mjerne jedinice: g, mg, ct, GN, oz, ozt, dwt

-mjerna ploha: fi 90 mm

-vrijeme stabilizacije: 3 sekunde

-sučelje: RS232, USB

-LCD display sa pozadinskim osvijetljenjem te 20 mm visokim znamenkama

-rad pri temperaturama od 0°C do 40°C

-draft shield / zaštitni štit ( zaštita od utjecaja okoline): komora dimenzija 165x145x240mm

-dimenzije:  220x340x344mm

 

NBL 124 i / NBL 124 e

-kalibracija: “I” model sa automatskom internom kalibracijom /”E” model sa eksternom kalibracijom

-kapacitet: 120 g

-očitanje: 0.0001g

-ponovljivost: 0.00015g

-linearnost (+/- ):  0.0002g

-mjerne jedinice:  g, mg, ct, GN, oz, ozt, dwt,

-mjerna ploha: fi 90 mm

-vrijeme stabilizacije: 3 sekunde

-sučelje: RS232, USB

-LCD display sa pozadinskim osvijetljenjem te 20 mm visokim znamenkama

-rad pri temperaturama od 0°C do 40°C

-draft shield / zaštitni štit ( zaštita od utjecaja okoline): komora dimenzija 165x145x240mm

-dimenzije: 220x340x344mm

 

NBL 164 i / NBL 164e

-kalibracija: “I” model sa automatskom internom kalibracijom /”E” model sa eksternom kalibracijom

-kapacitet: 160 g

-očitanje: 0.0001g

-ponovljivost:  0.0002g

-linearnost (+/- ): 0.0002g

-mjerne jedinice: g, mg, ct, GN, oz, ozt, dwt

-mjerna ploha: fi 90 mm

-vrijeme stabilizacije: 3 sekunde

-sučelje: RS232, USB

-LCD display sa pozadinskim osvijetljenjem te 20 mm visokim znamenkama

-rad pri temperaturama od 0°C do 40°C

-draft shield / zaštitni štit ( zaštita od utjecaja okoline): komora dimenzija 165x145x240mm

-dimenzije: 220x340x344mm

 

NBL 214 i / NBL 214 e

-kalibracija: “I” model sa automatskom internom kalibracijom /”E” model sa eksternom kalibracijom

-kapacitet:210 g

-očitanje: 0.0001g

-ponovljivost: 0.0002g

-linearnost (+/- ): 0.0002g

-mjerne jedinice: g, mg, ct, GN, oz, ozt, dwt

-mjerna ploha: fi 90 mm

-vrijeme stabilizacije: 3 sekunde

-sučelje: RS232, USB

-LCD display sa pozadinskim osvijetljenjem te 20 mm visokim znamenkama

-rad pri temperaturama od 0°C do 40°C

-draft shield / zaštitni štit ( zaštita od utjecaja okoline): komora dimenzija 165x145x240mm

-dimenzije: 220x340x344mm

 

NBL 254 i / NBL 254 e

-kalibracija: “I” model sa automatskom internom kalibracijom /”E” model sa eksternom kalibracijom

-kapacitet:250 g

-očitanje: 0.0001g

-ponovljivost: 0.0002g

-linearnost (+/- ): 0.0002g

-mjerne jedinice: g, mg, ct, GN, oz, ozt, dwt

-mjerna ploha: fi 90 mm

-vrijeme stabilizacije: 3 sekunde

-sučelje: RS232, USB

-LCD display sa pozadinskim osvijetljenjem te 20 mm visokim znamenkama

-rad pri temperaturama od 0°C do 40°C

-draft shield / zaštitni štit ( zaštita od utjecaja okoline): komora dimenzija 165x145x240mm

-dimenzije: 220x340x344mm

 

NBL 223 i / NBL 223e

-kalibracija: “I” model sa automatskom internom kalibracijom /”E” model sa eksternom kalibracijom

-kapacitet: 220 g

-očitanje: 0.001g

-ponovljivost: 0.002g

-linearnost (+/- ): 0.002g

-mjerne jedinice: g, kg, ct, GN, N, lb, oz, ozt, dwt,

-mjerna ploha: fi 120 mm

-vrijeme stabilizacije: 3 sekunde

-sučelje: RS232, USB

-LCD display sa pozadinskim osvijetljenjem te 20 mm visokim znamenkama

-rad pri temperaturama od 0°C do 40°C

-draft shield / zaštitni štit ( zaštita od utjecaja okoline): okrugla komora dimenzija fi 180mm x 110mm visine

-dimenzije: 220x310x270mm

 

NBL 423 i / NBL 423 e

-kalibracija: “I” model sa automatskom internom kalibracijom /”E” model sa eksternom kalibracijom

-kapacitet: 420 g

-očitanje: 0.001g

-ponovljivost: 0.002g

-linearnost (+/- ): 0.002g

-mjerne jedinice: g, kg, ct, GN, N, lb, oz, ozt, dwt,

-mjerna ploha: fi 120 mm

-vrijeme stabilizacije: 3 sekunde

-sučelje: RS232, USB

-LCD display sa pozadinskim osvijetljenjem te 20 mm visokim znamenkama

-rad pri temperaturama od 0°C do 40°C

-draft shield / zaštitni štit ( zaštita od utjecaja okoline): okrugla komora dimenzija fi 180mm x 110mm visine

-dimenzije: 220x310x270mm

 

NBL 623 i / NBL 623 e

-kalibracija: “I” model sa automatskom internom kalibracijom /”E” model sa eksternom kalibracijom

-kapacitet: 620 g

-očitanje: 0.001g

-ponovljivost: 0.002g

-linearnost (+/- ): 0.002g

-mjerne jedinice: g, kg, ct, GN, N, lb, oz, ozt, dwt,

-mjerna ploha: fi 120 mm

-vrijeme stabilizacije: 3 sekunde

-sučelje: RS232, USB

-LCD display sa pozadinskim osvijetljenjem te 20 mm visokim znamenkama

-rad pri temperaturama od 0°C do 40°C

-draft shield / zaštitni štit ( zaštita od utjecaja okoline): okrugla komora dimenzija fi 180mm x 110mm visine

-dimenzije: 220x310x270mm

 

NBL 823 i / NBL 823 e

-kalibracija: “I” model sa automatskom internom kalibracijom /”E” model sa eksternom kalibracijom

-kapacitet: 820 g

-očitanje: 0.001g

-ponovljivost: 0.002g

-linearnost (+/- ): 0.002g

-mjerne jedinice: g, kg, ct, GN, N, lb, oz, ozt, dwt,

-mjerna ploha: fi 120 mm

-vrijeme stabilizacije: 3 sekunde

-sučelje: RS232, USB

-LCD display sa pozadinskim osvijetljenjem te 20 mm visokim znamenkama

-rad pri temperaturama od 0°C do 40°C

-draft shield / zaštitni štit ( zaštita od utjecaja okoline): okrugla komora dimenzija fi 180mm x 110mm visine

-dimenzije: 220x310x270mm

 

NBL 1602 i / NBL 1602e

-kalibracija: “I” model sa automatskom internom kalibracijom /”E” model sa eksternom kalibracijom

-kapacitet: 1600 g

-očitanje: 0.01g

-ponovljivost: 0.02g

-linearnost (+/- ): 0.02g

-mjerne jedinice: g, kg, ct, GN, N, lb, oz, ozt, dwt

-mjerna ploha: fi 160 mm

-vrijeme stabilizacije: 3 sekunde

-sučelje: RS232, USB

-LCD display sa pozadinskim osvijetljenjem te 20 mm visokim znamenkama

-rad pri temperaturama od 0°C do 40°C

-dimenzije: 220x310x270mm

 

NBL 2602 i / 2602 e

-kalibracija: “I” model sa automatskom internom kalibracijom /”E” model sa eksternom kalibracijom

-kapacitet: 2600 g

-očitanje: 0.01g

-ponovljivost: 0.02g

-linearnost (+/- ): 0.02g

-mjerne jedinice: g, kg, ct, GN, N, lb, oz, ozt, dwt

-mjerna ploha: fi 160 mm

-vrijeme stabilizacije: 3 sekunde

-sučelje: RS232, USB

-LCD display sa pozadinskim osvijetljenjem te 20 mm visokim znamenkama

-rad pri temperaturama od 0°C do 40°C

-dimenzije: 220x310x270mm

 

NBL 3602 i / NBL 3602 e

-kalibracija: “I” model sa automatskom internom kalibracijom /”E” model sa eksternom kalibracijom

-kapacitet: 3600 g

-očitanje: 0.01g

-ponovljivost: 0.02g

-linearnost (+/- ): 0.02g

-mjerne jedinice: g, kg, ct, GN, N, lb, oz, ozt, dwt

-mjerna ploha: fi 160 mm

-vrijeme stabilizacije: 3 sekunde

-sučelje: RS232, USB

-LCD display sa pozadinskim osvijetljenjem te 20 mm visokim znamenkama

-rad pri temperaturama od 0°C do 40°C

-dimenzije: 220x310x270mm

 

NBL 4602 i / NBL 4602 e

-kalibracija: “I” model sa automatskom internom kalibracijom /”E” model sa eksternom kalibracijom

-kapacitet: 4600 g

-očitanje: 0.01g

-ponovljivost: 0.02g

-linearnost (+/- ): 0.02g

-mjerne jedinice: g, kg, ct, GN, N, lb, oz, ozt, dwt

-mjerna ploha: fi 160 mm

-vrijeme stabilizacije: 3 sekunde

-sučelje: RS232, USB

-LCD display sa pozadinskim osvijetljenjem te 20 mm visokim znamenkama

-rad pri temperaturama od 0°C do 40°C

-dimenzije: 220x310x270mm

 

NBL 4201 e

-kapacitet: 4200 g

-očitanje: 0.1g

-ponovljivost: 0.2g

-linearnost (+/- ): 0.2g

-mjerne jedinice: g, kg, ct, GN, N, lb, oz, ozt, dwt

-mjerna ploha: fi 160 mm

-vrijeme stabilizacije: 3 sekunde

-sučelje: RS232, USB

-LCD display sa pozadinskim osvijetljenjem te 20 mm visokim znamenkama

-rad pri temperaturama od 0°C do 40°C

-eksterna kalibracija

-dimenzije: 220x310x270mm

 

NBL 6201 e

-kapacitet: 6200 g

-očitanje: 0.1g

-ponovljivost: 0.2g

-linearnost (+/- ): 0.2g

-mjerne jedinice: g, kg, ct, GN, N, lb, oz, ozt, dwt

-mjerna ploha: fi 160 mm

-vrijeme stabilizacije: 3 sekunde

-sučelje: RS232, USB

-LCD display sa pozadinskim osvijetljenjem te 20 mm visokim znamenkama

-rad pri temperaturama od 0°C do 40°C

-eksterna kalibracija

-dimenzije: 220x310x270mm

 

NBL 8201 e

-kapacitet: 8200 g

-očitanje: 0.1g

-ponovljivost: 0.2g

-linearnost (+/- ): 0.2g

-mjerne jedinice: g, kg, ct, GN, N, lb, oz, ozt, dwt

-mjerna ploha: fi 160 mm

-vrijeme stabilizacije: 3 sekunde

-sučelje: RS232, USB

-LCD display sa pozadinskim osvijetljenjem te 20 mm visokim znamenkama

-rad pri temperaturama od 0°C do 40°C

-eksterna kalibracija

-dimenzije: 220x310x270mm

**Aplikacije: vaganje, brojanje komada, postotno vaganje, dinamično / animalno vaganje, određivanje gustoće.

Videoklipove Nimbus vaga možete pogledati OVDJE.

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “Nimbus analitičke i precizne vage”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Content missing

Pošaljite upit
hrCroatian