Menu Close

Testovi za infektivne parametre

Testovi za infektivne parametre

Infektivne bolesti su skupina bolesti čiji su uzročnici određeni biološki patogeni agensi. Sama infektivna bolest je karakterizirana određenim simptomima i fizikalnim znakovima bolesti koji su rezultat infekcije te prisutnosti i rasta patogenih bioloških agensa u pojedinačnom organizmu kao domaćinu. U pojedinim slučajevima simptomi nisu prisutni pa je bolest asimptomatska u određenom stadiju ili tijekom cijele bolesti. Navedeni infektivni patogeni mogu biti određeni virusi, bakterije, gljive, praživotinje, višestanični paraziti te određeni proteini koji su znani kao prioni.

EI 2040-9601 G diphtheria toxoid
Purified antigen: inactivated
diphtheria toxin
IgG 0.01/0.1/1/2 IU/ml 96 x 01
EI 2050-9601 A Bordetella pertussis
toxin
Purified antigen: highly purified
Bordetella pertussis toxin
IgA 2/10/25/50 IU/ml 96 x 01
EI 2050-9601 G Bordetella pertussis
toxin
Purified antigen: highly purified
Bordetella pertussis toxin
IgG 5-200 IU/ml 96 x 01
EI 2050-9601 M Bordetella pertussis
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: inactivated Bordetella
pertussis lysate
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2050-9601-3 A Bordetella
FHA
Purified antigen: highly purified Bordetella pertussis
filamentous haemagglutinin
IgA 2-50 IU/ml 96 x 01
EI 2050-9601-3 G Bordetella
FHA
Purified antigen: highly purified Bordetella pertussis
filamentous haemagglutinin
IgG 5-200 IU/ml 96 x 01
EI 2050-9601-4 G Bordetella
pertactin
Purified antigen: native Bordetella pertussis
pertactin
IgG 5/25/50/100 IU/ml 96 x 01
EI 2060-9601 G tetanus toxoid
Purified antigen: inactivated
tetanus toxin
IgG 0,01/0,1/1/2/5 IU/ml 96 x 01
EI 2080-9601 A Helicobacter pylori
Purified antigen: bacterial lysate,
strain “ATCC 43504″
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2080-9601 G Helicobacter pylori
Purified antigen: bacterial lysate,
strain “ATCC 43504″
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2081-9601 A Helicobacter pylori
(CagA)
Purified antigen: recombinant CagA,
expression in E. coli
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2081-9601 G Helicobacter pylori
(CagA)
Purified antigen: recombinant CagA,
expression in E. coli
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2091-9601 A Campylobacter jejuni
Purified antigen: detergent extract,
strain “ATCC 33291″
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2091-9601 G Campylobacter jejuni
Purified antigen: detergent extract,
strain “ATCC 33291″
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2111-9601 G Treponema pallidum
Purified antigen: 15 kDa, 17 kDa, 47 kDa,
42 kDa (TmpA)
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2111-9601 M Treponema pallidum
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: 15 kDa, 17 kDa, 47 kDa,
42 kDa (TmpA)
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2111-9601 O Treponema pallidum
Screen ELISA
Purified antigen: 15 kDa, 17 kDa, 47 kDa,
42 kDa (TmpA)
IgGM 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2111-0208-8 L G CSQ pair of controls
anti-Treponema pallidum (IgG)
IgG 02 x 08
EI 2111-9601-L G Treponema pallidum
antibody determination in CSF
Purified antigen: 15 kDa, 17 kDa, 47 kDa,
42 kDa (TmpA)
IgG 5/25/50/100 U 96 x 01
EI 2132-9601 M Borrelia
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: whole antigen, detergent extracts of
Borrelia burgdorferi sensu stricto,
Borrelia garinii and Borrelia afzelii
IgM 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2132-9601-1 G Borrelia burgdorferi
VlsE
Purified antigen: recombinant VlsE from
Borrelia burgdorferi sensu stricto
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2132-9601-2 G Borrelia
plus VlsE
Purified antigen: whole antigen, detergent extracts of
Borrelia burgdorferi sensu stricto,
Borrelia garinii and Borrelia afzelii
plus recombinant VlsE from
Borrelia burgdorferi sensu stricto
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2132-9601-5 G Borrelia Select
Purified antigen: mixture of specific recombinant
Borrelia antigens incl. VlsE
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2132-9601-5 M Borrelia Select
Purified antigen: mixture of specific recombinant
Borrelia antigens
IgM 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2132-0208-8 L G CSQ pair of controls
anti-Borrelia (IgG)
IgG 02 x 08
EI 2132-0208-8 L M CSQ pair of controls
anti-Borrelia (IgM)
IgM 02 x 08
EI 2132-9601-L G Borrelia PLUS VlsE
antibody determination in CSF
Purified antigen: whole antigen, detergent extracts of
Borrelia burgdorferi sensu stricto,
Borrelia garinii and Borrelia afzelii
PLUS recombinant VlsE from
Borrelia burgdorferi sensu stricto
IgG 5-230 U 96 x 01
EI 2132-9601-L M Borrelia
antibody determination in CSF
Purified antigen: whole antigen, detergent extracts of
Borrelia burgdorferi sensu stricto,
Borrelia garinii and Borrelia afzelii
IgM 5/25/50/100/175 U 96 x 01
EI 2150-9601 A Legionella pneumophila
Purified antigen: native, lipopolysaccharide (LPS)
of serotypes 1 – 7
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2150-9601 G Legionella pneumophila
Purified antigen: native, lipopolysaccharide (LPS)
of serotypes 1 – 7
IgG  <14c6/td> 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2150-9601 M Legionella pneumophila
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: native, lipopolysaccharide (LPS)
of serotypes 1 – 7
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2173-9601 A Yersinia enterocolitica
Detection of antibodies against virulence
factors of the Yersinia enterocolitica pathogen
in human serum (for diagnosing various
forms of arthritis)
Purified antigen: recombinant Yop D
of Yersinia
enterocolitica
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2173-9601 G Yersinia enterocolitica
Detection of antibodies against virulence
factors of the Yersinia enterocolitica pathogen
in human serum (for diagnosing various
forms of arthritis)
Purified antigen: isolated virulence factors
(release proteins, Yop)
of Yersinia
enterocolitica
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2189-9601 A Brucella abortus
Purified antigen: bacterial lysate,
Brucella abortus strain “W99″
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2189-9601 G Brucella abortus
Purified antigen: bacterial lysate,
Brucella abortus strain “W99″
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2189-9601 M Brucella abortus
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: bacterial lysate,
Brucella abortus strain “W99″
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2190-9601 A Chlamydia
(C. pneumoniae/trachomatis Pool)
Purified antigen: C. trach.: purified native
MOMP antigen, serotype K
C. pneum.: purified native
antigens, strain “CWL-029″
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2190-9601 G Chlamydia
(C. pneumoniae/trachomatis Pool)
Purified antigen: C. trach.: purified native
MOMP antigen, serotype K
C. pneum.: purified native
antigens, strain “CWL-029″
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2190-9601 M Chlamydia
(C. pneumoniae/trachomatis Pool)
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: C. trach.: purified native
MOMP antigen, serotype K
C. pneum.: purified native
antigens, strain “CWL-029″
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2191-9601 A Chlamydia trachomatis
Purified antigen: purified native MOMP antigen,
serotype K
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2191-9601 G Chlamydia trachomatis
Purified antigen: purified native MOMP antigen,
serotype K
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2191-9601 M Chlamydia trachomatis
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified native MOMP antigen,
serotype K
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2192-9601 A Chlamydia pneumoniae
Purified antigen: purified native antigens,
strain “CWL-029″
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2192-9601 G Chlamydia pneumoniae
Purified antigen: purified native antigens,
strain “CWL-029″
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified native antigens,
strain “CWL-029″
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2202-9601 A Mycoplasma pneumoniae
Purified antigen: detergent extract of
strain “Mac ATCC 15531″
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2202-9601 G Mycoplasma pneumoniae
Purified antigen: detergent extract of
strain “Mac ATCC 15531″
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2202-9601 M Mycoplasma pneumoniae
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: detergent extract of
strain “Mac ATCC 15531″
EI 2410-9601 A Toxoplasma gondii
Purified antigen: purified antigens of
Toxoplasma gondii
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2410-9601 G Toxoplasma gondii
Purified antigen: purified antigens of
Toxoplasma gondii
IgG 1/10/200 IU/ml 96 x 01
EI 2410-9601 M Toxoplasma gondii
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified antigens of
Toxoplasma gondii
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2410-9601 P Toxoplasma gondii Screen
Purified antigen: purified antigens of
Toxoplasma gondii
IgAGM semi-quantitative 96 x 01
EI 2410-9601-1 G Toxoplasma gondii
avidity determination
Purified antigen: purified antigens of
Toxoplasma gondii
IgG 1/10/200 IU/ml 96 x 01
EI 2410-0208-8 L G CSQ pair of controls
anti-Toxoplasma gondii (IgG)
IgG 02 x 08
EI 2410-9601-L G Toxoplasma gondii
antibody determination in CSF
Purified antigen: purified antigens of
Toxoplasma gondii
IgG 5/25/50/100 U 96 x 01
EI 2410-9601 A Toxoplasma gondii
Purified antigen: purified antigens of
Toxoplasma gondii
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2410-9601 G Toxoplasma gondii
Purified antigen: purified antigens of
Toxoplasma gondii
IgG 1/10/200 IU/ml 96 x 01
EI 2410-9601 M Toxoplasma gondii
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified antigens of
Toxoplasma gondii
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2410-9601 P Toxoplasma gondii Screen
Purified antigen: purified antigens of
Toxoplasma gondii
IgAGM semi-quantitative 96 x 01
EI 2410-9601-1 G Toxoplasma gondii
avidity determination
Purified antigen: purified antigens of
Toxoplasma gondii
IgG 1/10/200 IU/ml 96 x 01
EI 2410-0208-8 L G CSQ pair of controls
anti-Toxoplasma gondii (IgG)
IgG 02 x 08
EI 2410-9601-L G Toxoplasma gondii
antibody determination in CSF
Purified antigen: purified antigens of
Toxoplasma gondii
IgG 5/25/50/100 U 96 x 01
EI 2525-9601 A Hepatitis E virus
(HEV)
Purified antigen: recombinant target antigens
from Hepatits E virus genotypes
1 and 3
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2525-9601 G Hepatitis E virus
(HEV)
Purified antigen: recombinant target antigens
from Hepatits E virus genotypes
1 and 3
IgG 0,2/2/10/25 IU/ml 96 x 01
EI 2525-9601 M Hepatitis E virus
(HEV)
Purified antigen: recombinant target antigens
from Hepatits E virus genotypes
1 and 3
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2525-9601 P Hepatitis E virus
(HEV)
Purified antigen: recombinant target antigens
from Hepatits E virus genotypes
1 and 3
IgAGM semi-quantitative 96 x 01
EI 2531-9601-1 A Herpes simplex virus
(HSV-1/2 Pool)
Purified antigen: HSV-1: strain “Mac Intyre” (ATCC VR-539)
HSV-2: strain “MS” (ATCC VR-540)
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2531-9601-1 G Herpes simplex virus
(HSV-1/2 Pool)
Purified antigen: HSV-1: strain “Mac Intyre” (ATCC VR-539)
HSV-2: strain “MS” (ATCC VR-540)
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2531-9601-1 L G Herpes simplex virus
(HSV-1/2 Pool)
antibody determination in CSF
Purified antigen: HSV-1: strain “Mac Intyre” (ATCC VR-539)
HSV-2: strain “MS” (ATCC VR-540)
IgG 5-230 U/ml 96 x 01
EI 2531-9601-1 M Herpes simplex virus
(HSV-1/2 Pool)
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: HSV-1: strain “Mac Intyre” (ATCC VR-539)
HSV-2: strain “MS” (ATCC VR-540)
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2531-9601-2 G Herpes simplex virus 1
(HSV-1)
Purified antigen: glycoprotein C1
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2531-9601-2 M Herpes simplex virus 1 (HSV-1)
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: glycoprotein C1
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2531-0208-8 L G CSQ pair of controls
anti-HSV-1/2 Pool (IgG)
IgG 02 x 08
EI 2531-9601-L G Herpes simplex virus 1 (HSV-1)
antibody determination in CSF
Purified antigen: glycoprotein C1
IgG 5/25/50/100 U 96 x 01
EI 2531-0208-10 L G CSQ pair of controls
anti-HSV-1 (IgG)
IgG 02 x 08
EI 2532-9601-2 G Herpes simplex virus 2
(HSV-2)
Purified antigen: glycoprotein G2
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2532-9601-2 M Herpes simplex virus 2 (HSV-2)
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: glycoprotein G2
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2532-0208-8 L G CSQ pair of controls
anti-HSV-2 (IgG)
IgG 02 x 08
EI 2532-9601-L G Herpes simplex virus 2 (HSV-2)
antibody determination in CSF
Purified antigen: glycoprotein G2
IgG 5/25/50/100 U 96 x 01
EI 2570-9601 G Cytomegalovirus
(CMV)
Purified antigen: purified native antigens,
strain “AD169″
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2570-9601 M Cytomegalovirus (CMV)
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified native antigens,
strain “AD169″
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2570-9601-1 G Cytomegalovirus (CMV)
avidity determination
Purified antigen: purified native antigens,
strain “AD169″
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2570-0208-8 L G CSQ pair of controls
anti-Cytomegalovirus (IgG)
IgG 02 x 08
EI 2570-9601-L G Cytomegalovirus (CMV)
antibody determination in CSF
Purified antigen: purified native antigens,
strain “AD169″
IgG 5/25/50/100 U 96 x 01
EI 2580-9601 G Parvovirus
B19
Purified antigen: recombinant viral structural protein
expressed in eukaryotic cells
IgG 1/5/25/100 IU/ml 96 x 01
EI 2580-9601 M Parvovirus B19
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: recombinant viral structural protein
expressed in eukaryotic cells
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2590-9601 G Rubella virus
Purified antigen: purified native antigens,
strain “HPV-77″
IgG 1/10/50/200 IU/ml 96 x 01
EI 2590-9601 M Rubella virus
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified native antigens,
strain “HPV-77″
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2590-9601-1 G Rubella virus
avidity determination
Purified antigen: purified native antigens,
strain “HPV-77″
IgG 1/10/50/200 IU/ml 96 x 01
EI 2590-9601-2 M Rubella virus glycoprotein
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: native, purified glycoproteins,
strain “HPV-77″
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2590-0208-8 L G CSQ pair of controls
anti-Rubella virus (IgG)
IgG 02 x 08
EI 2590-9601-L G Rubella virus
antibody determination in CSF
Purified antigen: purified native antigens,
strain “HPV-77″
IgG 5-230 U 96 x 01
EI 2610-9601 G Measles virus
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Edmonston” (ATCC VR-24)
IgG 50-5000 IU/l 96 x 01
EI 2610-9601 M Measles virus
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Edmonston” (ATCC VR-24)
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2610-9601-1 G Measles virus
avidity determination
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Edmonston” (ATCC VR-24)
IgG 50-5000 IU/l 96 x 01
EI 2610-9601-4 M Measles virus (NP)
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: nucleoprotein from
S. cerevisiae
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2610-0208-8 L G CSQ pair of controls
anti-Measles virus (IgG)
IgG 02 x 08
EI 2610-9601-L G Measles virus
antibody determination in CSF
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Edmonston” (ATCC VR-24)
IgG 5-230 U 96 x 01
EI 2630-9601 G Mumps virus
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Enders” (ATCC VR-106)
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2630-9601 M Mumps virus
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Enders” (ATCC VR-106)
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2630-9601-3 G Mumps virus AT
Purified antigen: purified native antigens,
strains “Enders” (ATCC VR-106)
and “Jeryl Lynn”
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2630-9601-5 M Mumps virus G5
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified native antigens,
genotype “G5″
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2630-0208-8 L G CSQ pair of controls
anti-Mumps virus (IgG)
IgG 02 x 08
EI 2630-9601-L G Mumps virus
antibody determination in CSF
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Enders” (ATCC VR-106)
IgG 5/25/50/100 U 96 x 01
EI 2650-9601 A Varicella zoster virus
(VZV)
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Ellen”
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2650-9601 G Varicella zoster virus
(VZV)
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Ellen”
IgG 10/100/500/5000 IU/l 96 x 01
EI 2650-9601 M Varicella zoster virus (VZV)
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified native antigens,
strain “VZ-10″
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2650-9601-1 G Varicella zoster virus (VZV)
avidity determination
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Ellen”
IgG 10/100/500/5000 IU/l 96 x 01
EI 2650-9601-2 M Varicella zoster virus (VZV) glycoprotein
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified native glycoproteins,
strain “Ellen”
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2650-0208-8 L G CSQ pair of controls
anti-VZV (IgG)
IgG 02 x 08
EI 2650-9601-L G Varicella zoster virus (VZV)
antibody determination in CSF
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Ellen”
IgG 5-230 U 96 x 01
EI 2661-9601 G TBE virus
Purified antigen: highly purified TBE viral proteins
(strain “K23″)
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2661-9601 M TBE virus
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: highly purified TBE viral proteins
(strain “K23″)
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2661-9601-1 G TBE virus
avidity determination
Purified antigen: highly purified TBE viral proteins
(strain “K23″)
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2661-0208-8 L M CSQ pair of controls
anti-TBE virus (IgM)
IgM 02 x 08
EI 2661-0208-8 L G CSQ pair of controls
anti-TBE virus (IgG)
IgG 02 x 08
EI 2661-9601-9 G TBE virus
Vienna
Purified antigen: highly purified TBE viral proteins
(strain “K23″)
IgG 15-1000 VIEU/ml 96 x 01
EI 2661-9601-L G TBE virus
antibody determination in CSF
Purified antigen: highly purified TBE viral proteins
(strain “K23″)
IgG 5/25/50/100 U 96 x 01
EI 2661-9601-L M TBE virus
antibody determination in CSF
Purified antigen: highly purified TBE viral proteins
(strain “K23″)
IgM 5/25/50/100 U 96 x 01
EI 2661-0208-10 L G CSQ pair of controls
anti-TBE virus Vienna (IgG)
IgG 02 x 08
EI 2662-9601 G West Nile virus (WNV)
Purified antigen: detergent-extracted glycoprotein E
from the membrane fraction of human cells
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2662-9601 M West Nile virus (WNV)
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: detergent-extracted glycoprotein E
from the membrane fraction of human cells
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2662-9601-1 G West Nile virus (WNV)
avidity determination
Purified antigen: detergent-extracted glycoprotein E
from the membrane fraction of human cells
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2663-9601 G * Japanese encephalitis virus (JEV)
Purified antigen: detergent-extracted glycoprotein E
from the membrane fraction of human cells
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
2000EI 2663-9601 M * Japanese encephalitis virus (JEV)
Purified antigen: detergent-extracted glycoprotein E
from the membrane fraction of human cells
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2667-9601 G Usutu virus
Purified antigen: purified glycoprotein E
of Usutu virus
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 266b-9601 A Dengue virus (DENV)
Purified antigen: highly purified preparation of
Dengue virus particles (type 2)
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 266b-9601 G Dengue virus (DENV)
Purified antigen: highly purified preparation of
Dengue virus particles (type 2)
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 266b-9601 M Dengue virus (DENV)
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: highly purified preparation of
Dengue virus particles (type 2)
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2670-9601 A Respiratory syncytial virus
(RSV)
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Long”
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2670-9601 G Respiratory syncytial virus
(RSV)
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Long”
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2670-9601 M Respiratory syncytial virus (RSV)
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Long”
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2680-9601 A Adenovirus
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Adenoid 6″
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2680-9601 G Adenovirus
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Adenoid 6″
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2680-9601 M Adenovirus
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified native antigens,
strain “Adenoid 6″
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2691-9601 A Influenza virus type A
Purified antigen: strains “Texas” (H3N2), “California”
(H1N1) and “Singapore” (H1N1)
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2691-9601 G Influenza virus type A
Purified antigen: strains “Texas” (H3N2), “California”
(H1N1) and “Singapore” (H1N1)
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2691-9601 M Influenza virus type A
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: strains “Texas” (H3N2), “California”
(H1N1) and “Singapore” (H1N1)
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2691-9601-1 A Influenza virus
types A and B (Pool)
Purified antigen: see individual ELISA
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2691-9601-1 G Influenza virus
types A and B (Pool)
Purified antigen: see individual ELISA
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2691-9601-1 M Influenza virus
types A and B (Pool)
Purified antigen: see individual ELISA
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2692-9601 A Influenza virus type B
Purified antigen: strain
“Hong Kong 5/72″
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2692-9601 G Influenza virus type B
Purified antigen: strain
“Hong Kong 5/72″
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2692-9601 M Influenza virus type B
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: strain
“Hong Kong 5/72″
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2721-9601-1 A Parainfluenza virus
types 1 – 4 (Pool)
Purified antigen: purified native antigens, strains
“VP1″, “Greer”, “C-234″ and “M25″
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2721-9601-1 G Parainfluenza virus
types 1 – 4 (Pool)
Purified antigen: purified native antigens, strains
“VP1″, “Greer”, “C-234″ and “M25″
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2721-9601-1 M Parainfluenza virus types 1 – 4
(Pool) incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified native antigens, strains
“VP1″, “Greer”, “C-234″ and “M25″
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2730-9601-1 A Enterovirus
Purified antigen: purified VP1 of ECHO 6 /
Coxsackie B5 virus
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2730-9601-1 G Enterovirus
Purified antigen: purified VP1 of ECHO 6 /
Coxsackie B5 virus
IgG semi-quantitative 96 x 01
EI 2730-9601-1 M Enterovirus
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified VP1 of ECHO 6 /
Coxsackie B5 virus
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 278h-9601-1 G Hantavirus Pool 1 “Eurasia”
Purified antigen: purified recombinant
nucleocapsid proteins from strains
Hantaan HTNV Fojnica,
Dobrava DOBV Slovenia,
Puumala PUUV Vranica
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 278h-9601-1 M Hantavirus Pool 1 “Eurasia”
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified recombinant
nucleocapsid proteins from strains
Hantaan HTNV Fojnica,
Dobrava DOBV Slovenia,
Puumala PUUV Vranica
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 278h-9601-2 G Hantavirus Pool 2 “America”
Purified antigen: purified recombinant
nucleocapsid proteins from strains
Andes ANDV and Sin Nombre SNV
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 278h-9601-2 M Hantavirus Pool 2 “America”
incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: purified recombinant
nucleocapsid proteins from strains
Andes ANDV and Sin Nombre SNV
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2791-9601 A Epstein-Barr virus capsid antigen
(EBV-CA)
Purified antigen: native, mixture of several
viral capsid antigens
IgA b5d semi-quantitative 96 x 01
EI 2791-9601 G Epstein-Barr virus capsid antigen
(EBV-CA)
Purified antigen: native, mixture of several
viral capsid antigens
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2791-9601 M Epstein-Barr virus capsid antigen
(EBV-CA) incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: native, gp125 of
EBV infected P3HR1 cells
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 2791-9601-1 G Epstein-Barr virus capsid antigen
(EBV-CA) avidity determination
Purified antigen: native, mixture of several
viral capsid antigens
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2791-0208-8 L G CSQ pair of controls
anti-EBV-CA (IgG)
IgG 02 x 08
EI 2791-9601-L G Epstein-Barr virus capsid antigen
(EBV-CA) antibody determination in CSF
Purified antigen: native, mixture of several
viral capsid antigens
IgG 5/25/50/100 U 96 x 01
EI 2793-9601 G Epstein-Barr virus nuclear antigen
(EBNA-1)
Purified antigen: recombinant, expression
in insect cells
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2795-9601 A Epstein-Barr virus early antigen
(EBV-EA)
Purified antigen: recombinant, EBV-EA-D (diffuse),
expression in E. coli
IgA semi-quantitative 96 x 01
EI 2795-9601 G Epstein-Barr virus early antigen
(EBV-EA)
Purified antigen: recombinant, EBV-EA-D (diffuse),
expression in E. coli
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01
EI 2795-9601 M Epstein-Barr virus early antigen
(EBV-EA) incl. IgG/RF absorbent
Purified antigen: recombinant, EBV-EA-D (diffuse),
expression in E. coli
IgM semi-quantitative 96 x 01
EI 293a-9601 G Chikungunya virus (CHIKV)
Purified antigen: recombinant structural protein
from Chikungunya virus
IgG 2/20/200 RU/ml 96 x 01

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “Testovi za infektivne parametre”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Pošaljite upit
hrCroatian