Menu Close

Validacije

Validacije

Validacije opreme i instrumenata

U analitičkom laboratoriju za osiguranje kvalitete posebno je bitna validacija analitičkih instrumenata, što znači da laboratorij koji se odluči na uvođenje sustava osiguranja kvalitete mora za to imati preciznu i umjerenu mjernu opremu i instrumente.

Validacija je dokumentirani postupak za dobavu, zabilježbu i interpretaciju zahtijevanih rezultata, kako bi se pokazalo, da postupak kontinuirano donosi rezultate, koji su usklađeni sa zahtjevima norme. Cilj validacije je dokazivanje da neki mjerni instrument nema samo prividnu ili pojavnu valjanost.

S ciljem da naši korisnici kontinuirano rade na provjerenim instrumentima s tehničkim karakteristikama koje su u skladu sa zahtjevima zadanih normi, a u svrhu dobivanja pouzdanih analitičkih podataka KemoLab izvodi sve tipove IQ/OQ i PQ testova, kvalifikacije sa opsežnom dokumentacijom. U tu svrhu posjedujemo vrhunsku visokokvalitetnu umjerenu opremu i specijalne instrumente i alate za dijagnostiku, servis i kvalifikaciju, čime se postiže vrhunska profesionalnost, pospješuje efikasnost i produktivnost vašeg poslovanja u skladu s propisanim standardima, te smanjuju troškovi, dok Vam je brzina i kvaliteta usluge zajamčena.

Validacija metoda

Također, osim validacija uređaja i opreme na kojima radite, u svrhu povećavanja kvalitete Vašeg rada nudimo Vam asistenciju prilikom validacije metoda. Analitičke metode trebaju biti validirane kako bi se osigurala pouzdanost i točnost analitičkih podataka.

Što je to validacija analitičke metode?

To je postupak kojim dokazujemo da naša metoda služi svrsi koju smo joj namijenili. Validacija analitičkih metoda također je regulatorni zahtjev kao i profesionalna odgovornost analitičara. Vrijeme i novac uloženi u validaciju investicija su koja će se višestruko isplatiti tijekom korištenja metode pružajući sigurnost analitičarima i vjerodostojnost njihovim rezultatima.

Usluga pri validaciji analitičkih metoda uključuje:

 • Stručnu asistenciju tokom cijelog procesa validacije;
 • Izradu dokumentacije metode;
 • Statističku obradu podataka (limit detekcije, limit kvantifikacije, linearnost, opseg primjene, točnost, preciznost, ponovljivost, reproduktivnost, mjernu nesigurnost);
 • Garanciju prolaznosti tražene norme (akreditacija analitičke metode od strane HAA).

Statističku obradu podataka odrađujemo unutar Chromeleon računalnog programa i Microsoft Excel-a.

Što se dobiva validacijom analitičke metode?

Validacijom analitičke metoda korisnicima se pruža mogućnost akreditacije iste. Definicija akreditacije prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17000 kaže da je to »potvrđivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dajući formalan dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjenjivanja sukladnosti«.  Jedan od osnovnih razloga zbog čega bi se netko trebao akreditirati jest taj da bude prepoznat kao organizacija u koju se može imati povjerenje u pogledu ispunjavanja zahtjeva za osposobljenošću te pouzdanošću I točnošću svojih rezultata na temelju kojih se odnose odgovarajuće odluke.

Zašto akreditacija?

 • međunarodno priznanje tehničke osposobljenosti;
 • pouzdan sustav procjene točnosti rezultata;
 • poboljšanje unutrašnje organizacije laboratorija;
 • prepoznatljivost rezultata na međunarodnom tržištu;
 • spektar marketinških prednosti;
 • brže uvođenje novih zaposlenika u posao;
 • bolja motivacija zaposlenika;
 • poticanje timskog rada;
 • međulaboratorijska suradnja;
 • mogućnost uključenja u RASFF (EU sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

hrCroatian